Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. För att en bedömning skall göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet.

Om du vill att tidigare studier ska motsvara en kurs inom lingvistik måste ett tillgodoräknande göras av institutionen. För att ansöka om tillgodoräknande:

  • Fyll i och skriv under ansökningsblanketten nedan.
  • Se till att du har de dokument som ska bifogas ansökan (betyg, utbildningsdokumentation, kursplaner etc). Betyg ska visas upp i original.
  • Kontakta administrativ studievägledare per epost studievagledare@ling.su.se och boka in ett möte.
  • Vid mötet får du lämna in ansökan, visa upp betyg samt beskriva dina utlandsstudier och på vilket sätt du har tänkt att inkludera dem i din examen.

Ansökan om tillgodoräknande av utländsk utbildning (21 Kb)

Ansökan ska vara fullständig, och tillräckligt underlag ska finnas så att en prövning är möjlig. Kontakta administarativ studievägledare studievagledare@ling.su.se eller studierektor studierektor@ling.su.se om du har frågor.

Om du vill få tidigare studier prövade för tillgodoräknande som valfria kurser eller breddningsstudier i en kandidatexamen kontaktar du Studentavdelningen. För mer information, se www.su.se/utbildning/examen/tillgodoräknande