Filosofie kandidatexamen

(Bachelor of Arts)
Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 hp varav minst 90 hp utgörs av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde. Studierna inom huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Du kan exempelvis nå en kandidatexamen genom att:

  • läsa fristående kurser om 90 hp inom lingvistik eller teckenspråk och kombinera det med studier om 90 hp inom andra områden.
  • läsa vårt Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp.

Våra huvudområden för kandidatexamen är:

  • Lingvistik
  • Teckenspråk