Filosofie magisterexamen

(Master of Arts (60 credits))

Magisterexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 60 hp varav minst 30 hp inom huvudområdet lingvistik. Studierna inom huvudområdet ska inkludera ett självständigt examensarbete om minst 15 hp. Examen ska huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå, högst en fjärdedel av kurserna som inkluderas i examen får utgöras av kurser på grundnivå. De 30 hp som utgörs av kurser inom huvudområdet ska vara på avancerad nivå.

Du kan exempelvis nå en magisterexamen genom att läsa fristående kurser om 30 hp (inkl. examensarbete) inom lingvistik och kombinera det med studier om 30 hp inom andra områden.

Magisterexamen vid Institutionen för lingvistik

Filosofie masterexamen

(Master of Arts (120 credits))

Masterexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 120 hp varav minst minst 60 hp inom huvudområdet lingvistik. Studierna inom huvudområdet ska inkludera ett självständigt examensarbete om minst 30 hp eller två examensarbeten om vardera 15 hp. Examen ska huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå, högst en fjärdedel av kurserna som inkluderas i examen får utgöras av kurser på grundnivå. De 60 hp som utgörs av kurser inom huvudområdet ska vara på avancerad nivå.

Inom humanistiska fakulteten är det också ett krav att följande två kurser inkluderas för att nå en masterexamen:

  • Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (ges av Filosofiska institutionen)
  • Academic English, 7,5 hp (ges av Engelska institutionen)

Du kan exempelvis nå en masterexamen genom att:

  • läsa fristående kurser om 60 hp (inkl. examensarbete) inom vårt huvudområde lingvistik och kombinera det med studier om 60 hp inom andra områden.
  • läsa vårt Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot lingvistik, 120 hp.
  • läsa vårt Masterprogram i barns språkutveckling, 120 hp.

Masterexamen vid Institutionen för lingvistik