Våra tidigare lingvistikstudenter arbetar idag bl.a. inom bokförlag, företag som utvecklar automatiska översättningsprogram eller stavnings- och grammatikkontroller, företag som ägnar sig åt talaridentifiering eller utveckling av telekommunikationstjänster av alla de slag, statliga och kommunala verk som språkplanerare och/eller inom utbildningsväsendet som konsulter. En del studenter väljer att fortsätta sina studier upp till forskarnivå och ägnar sig sedan åt språkforskning inom någon av våra olika inriktningar.

Vad du faktiskt kommer att arbeta med efter avslutad utbildning beror till ganska stor del på dina egna intressen och hur de tar sig till uttryck i såväl ditt val av inriktning och de kontakter med olika universitetsämnen och näringslivet du skaffat dig under utbildningstiden!