Start: 13 juli 2018
Webbplats: antagning.se

Missat att söka?

Om du missade att söka till någon av våra utbildningar inför höstterminen får du en ny chans -- antagning.se är öppen för sen anmälan. Ansök senast måndagen 27 augusti.

Nytt: Alla ansökningar går via antagning.se

Från och med antagningsomgången HT18 är alla kurser i lingvistik och teckenspråk sökbara via antagning.se. Detta innebär att du inte längre kan anmäla dig till kurser via studentexpeditionen vid kursstart.
Detta gäller även studenter som läser inom program.

Sen anmälan

Våra kurser är öppna för sen anmälan på antagning.se fram till och med måndagen den 27 augusti 2018.
Läs mer om sen anmälan här: www.su.se/utbildning/anmälan-antagning/anmälan/sen-anmälan

Kontakta studierektor eller studentexpeditionen om du har frågor: Kontaktuppgifter för studentärenden

Först till kvarn om du är behörig

De kurser där det kan finnas platser kvar efter första urvalet öppnas för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se. Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du anmälde dig.

Dispens från behörighetskrav

Det kan vara så att du som läser fristående kurser måste söka dispens från behörighetskraven. Behörighetskraven hittar du i kursplanen. Kontakta studierektor så snart som möjligt om du inte uppfyller behörighetskraven för den kurs du vill söka. 

Handläggning av sena anmälningar

Sena anmälningar kommer att börja handläggas efter den 13 juli. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan du får besked.