Dispens från behörighetskrav ges i undantagsfall. Dispens kan sökas för fristående kurser samt kurser som ingår i ett program. Det är studierektor som bedömer och beviljar dispenser.

Om dispens söks på grund av oavslutade kurser gäller att du i möjligaste mån ska göra om examinationer för att uppnå behörighet. Även om du får beviljad dispens är det viktigt att du sedan slutför de kurser du saknade för att uppfylla behörighetskraven. Detta för att du ska kunna uppfylla behörighetskraven för kurser du läser längre fram i din utbildning samt för att du ska kunna ta ut din examen.

Behörighetskraven finner du i kursplanen som du hittar via Stockholms universitets webbkatalog.

Ansökan ska vara institutionen tillhanda senast fyra veckor innan kursen startar. Fyll i blanketten för dispensansökan och bifoga underlag för bedömning.
Dispensblankett (81 Kb)

Beslut meddelas cirka en vecka innan kursen startar. Ansökningar som inkommer senare kan inte förväntas vara färdigbedömda före kursstart.

För information om tillgodoräknande av svensk och utländsk utbildning, se www.su.se/utbildning/examen/tillgodoräknande

För information om tillgodoräknande av svensk och utländsk utbildning för examen vid Institutionen för lingvistik, se Tillgodoräknande av svensk och utländsk utbildning.