Höst- och vårtermin

Antagningen till kurser höst- och vårtermin sker i två steg:

Du måste svara på det första antagningsbeskedet för att behålla din plats som antagen eller reserv (början av juli/december). Anvisningar om hur du ska göra ges i ditt antagningsbesked och på www.antagning.se.

Därefter sker ett andra urval, där du prövas i enlighet med dina önskemål på svarskortet. Du behöver inte svara på detta antagningsbesked.

Om vi efter avslutad registrering har platser över, erbjuder vi dem först till de reserver som står i tur och därefter lägger vi ut annons på vår hemsida och behandlar de ansökningar som inkommer.