Anmälan och antagning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Utbildning
  5. Anmälan och antagning

Ansök till våra kurser

Du söker våra kurser genom att göra en anmälan på Antagning.se. Från 2018 gäller detta för samtliga kurser i lingvistik, inklusive kurser inom program.

Antagning

Antagningen sker i två steg

Dispens från behörighetskrav

För att bli antagen till en kurs måste du uppfylla behörighetskraven som anges i kursplanen. Dispens från behörighetskrav ges om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Dispens från behörighetskrav kan ges för fristående kurser samt kurser som ingår i ett program.

Registrering

För att delta i undervisningen eller tentera måste du vara registrerad.

Viktiga datum

Här hittar du viktiga datum för anmälan och antagning vid Stockholms universitet.

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
E-post: exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Här ser du en översikt över dagens undervisningsschema för Institutionen för lingvistik

Sök ditt schema här

Här kan du söka ut ditt schema. Sök på kurskoden eller kursens namn

Terminsstart – en folder

En lyckad terminsstart.