Studieplaner

Studieplaner

Den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i lingvistik finns att ladda hem som pdf-fil här:

Allmän studieplan på forskarnivå i lingvistik (155 Kb)

Senast två månader efter antagning skall handledare och doktorand i samråd planerat doktorandens utbildning och fört in planeringen i det Humanvetenskapliga områdets mall för individuell studieplan. Den individuella studieplanen skall följas upp minst en gång per år och revideras vid behov. Individuella studieplaner skall godkännas av Handledarkollegiet vid Institutionen för lingvistik.

De tidigare allmänna studieplanerna (gäller för studenter som påbörjat sin utbildning före 2010-10-01) finns att ladda hem som pdf-filer:

Allmän studieplan ASV (35 Kb)

Allmän studieplan Datorlingvistik (42 Kb)

Allmän studieplan - Fonetik (40 Kb)

Allmän studieplan - Teckenspråk (42 Kb)

Allmän studieplan - Svenska för döva (50 Kb)

Utbildningar i lingvistik och teckenspråk

Utbildningar i lingvistik Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

MONDO, MINA STUDIER OCH WEBMAIL

Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.