Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter
Antagen till program inom lärarutbildningen eller på fort- eller vidareutbildning för lärare. Kursen vänder sig till lärarstuderande som saknar färdighet i teckenspråk. Kursen omfattar dels en teoretisk del, som ger en översiktlig beskrivning av teckenspråkets struktur, dels ett praktiskt moment med språkfärdighetsträning med fokus på kommunikation.
Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter

Fortbildningskurs i teckenspråk för lärare - uppdragsutbildning
Anställd vid specialskolan med minst två års tjänstgöring på heltid inom denna. Teckenspråkskunskaper som fungerar väl i vardagliga situationer. Undervisningen ges främst på teckenspråk, så kursdeltagare behöver ha tillräcklig teckenspråksfärdighet för att kunna delta i samtal och undervisning på teckenspråk.
Fortbildningskurs i teckenspråk för lärare - uppdragsutbildning

Logopedutbildning
Institutionen för lingvistik håller i ett flertal kurser för logopeder som går Logopedprogrammet på Karolinska institutet. Lingvistik/fonetik är en viktig del av logopedutbildningen. Som student på Logopedprogrammet vid KI läser du två terminer vid vår institution.
Läs mer om Logopedutbildningen