Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter
Antagen till program inom lärarutbildningen eller på fort- eller vidareutbildning för lärare. Kursen vänder sig till lärarstuderande som saknar färdighet i teckenspråk. Kursen omfattar dels en teoretisk del, som ger en översiktlig beskrivning av teckenspråkets struktur, dels ett praktiskt moment med språkfärdighetsträning med fokus på kommunikation.
Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter

Fortbildningskurs i teckenspråk för lärare - uppdragsutbildning
Anställd vid specialskolan med minst två års tjänstgöring på heltid inom denna. Teckenspråkskunskaper som fungerar väl i vardagliga situationer. Undervisningen ges främst på teckenspråk, så kursdeltagare behöver ha tillräcklig teckenspråksfärdighet för att kunna delta i samtal och undervisning på teckenspråk.
Fortbildningskurs i teckenspråk för lärare - uppdragsutbildning

Teckenspråk och svenska med inriktning översättning
Hösten 2015 startade Teckenspråk I, 30 hp och Svenska som andraspråk I, 30 hp parallellt med varandra under läsåret 2015/2016. Dessa kurser uppfyller förkunskapskraven för fortsättningskursen Översättning svenska/teckenspråk, 30 hp, (halvfart, ht 2016).
Läs mer om Teckenspråk och svenska med inriktning översättning

Logopedutbildning
Institutionen för lingvistik håller i ett flertal kurser för logopeder som går Logopedprogrammet på Karolinska institutet. Lingvistik/fonetik är en viktig del av logopedutbildningen. Som student på Logopedprogrammet vid KI läser du två terminer vid vår institution.
Läs mer om vår Logopedutbildning