Karolinska Institutets utbildning till logoped är fyraårig och omfattar både teoretiska studier och klinisk utbildning. Studierna avslutas med logopedexamen. Examen berättigar till legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen.

Mer information om logopedprogrammet hittar du Karolinska Institutets utbildningskatalog.

Lingvistikkurser för logopedstuderande

Termin 2 VT
Observation och dokumentation, 3 hp (2LG073)
Talkommunikation, 18 hp (2LG072)

Termin 4 VT
Projektarbete och skriftlig framställning, 9 hp (2LG082)

Termin 1 HT
Kommunikation och språklig struktur, 7,5 hp (2LG068)

Termin 3 HT
Typisk tal-, språk- och läsutveckling 6 hp (2LG076)

Kursplaner för samtliga delkurser