Karolinska Institutets utbildning till logoped är fyraårig och omfattar både teoretiska studier och klinisk utbildning. Studierna avslutas med logopedexamen. Examen berättigar till legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen.

Mer information om logopedprogrammet hittar du på Karolinska institutets utbildningssidor

Lingvistikkurser för logopedstuderande

Termin 2 VT18
Observation och dokumentation, 3 hp (2LG073)
Talkommunikation, 18 hp (2LG072)

Termin 4 VT18
Projektarbete och skriftlig framställning, 9 hp (2LG082)

Termin 1 HT18
Kommunikation och språklig struktur, 7,5 hp (2LG068)

Termin 3 HT18
Typisk tal-, språk- och läsutveckling 6 hp (2LG076)

Kursplaner för samtliga delkurser

Karolinska Institutets kurswebb PingPong (Öppnas i nytt fönster)