Kursens innehåll

Kursen vänder sig till lärarstuderande som saknar färdighet i teckenspråk. Kursen omfattar dels en teoretisk del, som ger en översiktlig beskrivning av teckenspråkets struktur, dels ett praktiskt moment med språkfärdighetsträning med fokus på kommunikation.

Kursplan och anmälan

Information om kursplanen och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen:
Länk till kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Schema VT19 | Litteraturlista LITL01 VT19 (98 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt färdighetsövningar i teckenspråk.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Särskild behörighet. Antagen till program inom lärarutbildningen eller på fort- eller vidareutbildning för lärare.