Kursens innehåll

Kursen vänder sig till lärarstuderande som saknar färdighet i teckenspråk. Kursen omfattar dels en teoretisk del, som ger en översiktlig beskrivning av teckenspråkets struktur, dels ett praktiskt moment med språkfärdighetsträning med fokus på kommunikation.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan LITL01 | Schema VT18 | Litteraturlista LITL01 (98 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt färdighetsövningar i teckenspråk.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet. Antagen till program inom lärarutbildningen eller på fort- eller vidareutbildning för lärare.