Fortbildningskurs i teckenspråk för lärare - uppdragsutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Utbildning
  5. Alla program och kurser
  6. Specialutbildningar & fortbildningar
  7. Fortbildningskurs i teckenspråk för lärare - uppdragsutbildning

Grundkurs i svenskt teckenspråk i teori och praktik för anställda i specialskolan, 30 hp

Grundkurs i svenskt teckenspråk i teori och praktik för anställda i specialskolan - uppdragsutbildning, 30 hp, (LIT901), ST19 -- VT20.

Fortbildningskurs i teckenspråk för lärare, 30 hp (LITFL2) (HT18-VT19)

Kursen är en uppdragsutbildning på 30hp som riktar sig mot anställda vid specialskolan eller en person som under utbildningen för tjänst inom specialskolan och besitter teckenspråkskunskaper som fungerar väl i vardagliga situationer. Undervisningen ges främst på teckenspråk, som kursdeltagare behöver du ha tillräcklig teckenspråksfärdighet för att kunna delta i samtal och undervisning på teckenspråk. Kursstart: HT18

Kontakt Specialutbildningar

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16
Studierrektor Logopedi
Lisa Gustavsson
studierektor.log@ling.su.se
Rum C 259

At
tkn
Fonetiklab puff
Genväg till teckenspråkslexikons webbsida
Podd
Schema