Kursens innehåll

Kursen omfattar dels en teoretisk del som ger en grundläggande beskrivning av teckenspråkets struktur och barns teckenspråk, dels en praktisk del med språkfärdighetsträning med fokus på kommunikation, undervisning på teckenspråk inom ämnesspecifika områden.

Svenskt teckenspråk - teoridel (15 hp):
Delkurs 1: Introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp
Delkurs 4: Teckenspråkgrammatik och teckenstruktur, 7,5 hp
Delkurs 5: Barns teckenspråk, 2,5 hp

Svenskt teckenpråk - praktisk del (15 hp):
Delkurs 2: Svenskt teckenspråk - färdighetskurs I, 5 hp
Delkurs 3: Svenskt teckenspråk - färdighetskurs II, 5 hp
Delkurs 6: Svenskt teckenspråk - färdighetskurs III, 5 hp

Till Kurskatalogen med kursplan

Schema och litteraturlista

Undervisning

Delkurs 1: Introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp
Kursen ges på talad svenska på distans. Undervisningen sker i form av distansföreläsningar och övningar på webben.
Delkurs 2: Svenskt teckenspråk - färdighetskurs I, 5 hp
Undervisningen sker i huvudsak på distans via en webbaserad plattform samt via två campusförlagda träffar. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar så väl på campus som på webben. Undervisningsspråket är svenskt teckenspråk
Delkurs 3: Svenskt teckenspråk - färdighetskurs II, 5 hp
Undervisningen sker i huvudsak på distans via en webbaserad plattform samt vid två campusförlagda träffar. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar så väl på campus som på webben. Undervisningsspråket är svenskt teckenspråk
Delkurs 4: Teckenspråksgrammatik och teckenstruktur 7,5 hp
Undervisningen sker i huvudsak på distans via en webbaserad plattform samt vid en campusförlagd träff. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningsspråket är svenskt teckenspråk
Delkurs 5: Barns teckenspråk 2,5 hp
Undervisningen sker i huvudsak på distans via en webbaserad plattform samt vid en campusförlagd träff. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningsspråket är svenskt teckenspråk
Delkurs 6: Svenskt teckenspråk - färdighetskurs III, 5 hp
Undervisningen sker i huvudsak på distans via en webbaserad plattform samt vid två campusförlagda träffar. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar så väl på campus som på webben.
Undervisningsspråket är svenskt teckenspråk.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Anställd vid specialskolan eller person under utbildningen för tjänst inom specialskolan och besitter teckenspråkskunskaper som fungerar väl i vardagliga situationer. Undervisningen ges främst på teckenspråk, så kursdeltagare behöver ha tillräcklig teckenspråksfärdighet för att kunna delta i samtal och undervisning på teckenspråk.