På inriktningen ryska studeras rysk språkvetenskap samt övergripande slavisk språkvetenskap. Kurserna har teman som modern slavisk språkteori, språkhistoria, utvecklingen av slaviska emigrantspråk i Sverige samt andra teman beroende på institutionens aktuella forskningsprofil. Du tränas i att självständigt och kritiskt identifiera och formulera språkvetenskapliga frågeställningar, och du får vidgad kompetens i att analysera såväl språkdata som språkvetenskapliga texter. Genom examensarbetet stärker du väsentligen din förmåga att resonera, argumentera samt att genomföra en vetenskaplig undersökning.

Läs mer och ansök här

Inriktningens studiegång (70 Kb)

För vidare information och närmare beskrivning av olika forskningsområden och kurser inom inriktningarna hänvisar vi till

Nadja Zorikhina Nilsson
E-post: nadja@slav.su.se
Telefon: 08 - 16 49 75