Termin 2, period 2

Under vårterminerna ges endast undantagsvis valbara kurser inom huvudområdet lingvistik. Vi hänvisar i första hand till kurser inom andra huvudområden, se till exempel Engelska institutionens information om Master's Programmes eller kurskatalogen http://sisu.it.su.se/search

Tänk på att alltid rådgöra med din inriktnings kontaktperson eller din heminstitutions studievägledare vid val av valbara kurser.

Termin 4, period 1-2:

För kursplan och schema för examensarbetet inom övriga huvudområden, kontakta din heminstitution.