Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter vad gäller att planera, genomföra och skriftligt redovisa en självständig forskningsuppgift inom Barns språkutveckling.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och handledning. En individuell handledare utses av kursansvarig lärare. Närvaro vid seminarierna är obligatorisk.

Språk

Den obligatoriska seminarieserien för uppsatsstudenter ges på engelska, men uppsatsen kan skrivas på svenska.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till Masterprogram i barns språkutveckling samt 30 hp inom programmet varav minst 15 hp inom huvudområdet. Svenska 3, Engelska 6.