Språket i bruk och Vetenskaplighet samläses med Masterprogram i språkvetenskap, samtliga programinriktningar.

Samtliga kurser under termin 1 läses inom Masterprogram i barns språkutveckling men kan också läsas som fristående kurser på avancerad nivå.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kurserna

Samtliga kurser ges på avancerad nivå. För behörighetskrav, se kursernas kursplaner.