Kursen ger en grundläggande förståelse för de förklaringsmodeller som finns till uppkomsten av mänskligt språk ur ett evolutionärt perspektiv. Vidare diskuteras och problematiseras de kunskaper vi har om barns språkutveckling idag genom att beskriva dem genom flera teoretiska raster, med särskild vikt på konstruktivism/emergentism och generativism.

Kursen omfattar såväl fylo- som ontogenetiska aspekter av mänsklig språkutveckling men med betoning på det senare.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och redovisningar.

Språk

Kursen ges på engelska.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen i lingvistik alternativt antagen till Masterprogram i barns språkutveckling eller Masterprogram i språkvetenskap. Engelska 6.