Språket i bruk och Vetenskaplighet samläses med Masterprogram i språkvetenskap, samtliga programinriktningar.

  • Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
  • Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp, (huvudområde filosofi)
  • Språkets evolution och barns språkutveckling, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
  • Metoder för studiet av barns språkutveckling, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)

Samtliga kurser under termin 1 läses inom Masterprogram i barns språkutveckling men kan också läsas som fristående kurser på avancerad nivå.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kurserna

Samtliga kurser ges på avancerad nivå. För behörighetskrav, se kursernas kursplaner.