Termin 6

Termin 6

Sjätte terminen terminen på kandidatprogrammet läser du Lingvistik VI - kandidatkurs, 30hp. Du kan också läsa kursen Lingvistik VI (30 hp) som fristående kurs. Kursen bygger vidare på Lingvistik V.

Kursplan LIN600

Kursen är uppdelad i följande delkurser:

Förkunskapskrav
Se kursplanen för LIN600

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.