Information om kandidatkursen finns tillgänglig bakom nedanstående länkar. Observera att samtliga scheman är preliminära fram till kursstart. I kursbeskrivningen finns viktig information om bland annat kurslitteratur, betygskriterier, samt en kursöversikt över uppsatskursen.

Kursen ger studenten kunskaper om hur man utför ett mindre forskningsarbete och rapporterar det i ett examensarbete. Delkursen innehåller övning i informationssökning samt övning i att muntligt och skriftligt presentera sitt arbete under olika faser.

Undervisning sker i form av seminarier och handledning. En handledare utses av kursansvarig lärare i samråd med studierektor(handledningen är vanligtvis individuell men om flera studenter skriver uppsats inom liknande ämnen kan delar av handledningen ske i grupp). Närvaro vid seminarierna är obligatorisk.

Förkunskapskrav

Se kursplanen för LIN601