Termin 6

Termin 6

Sjätte terminen terminen på kandidatprogrammet läser du Lingvistik VI - kandidatkurs, 30hp. Du kan också läsa kursen Lingvistik VI (30 hp) som fristående kurs. Kursen bygger vidare på Lingvistik V.

Kursplan LIN600

Kursen är uppdelad i följande delkurser:

Förkunskapskrav
Se kursplanen för LIN600

Praktikplatser

Vårt kandidatprogram innefattar en praktikperiod och vi samarbetar med företag och institutioner för att hitta praktik för våra studenter. Kontakta Studierektor vid Institutionen för lingvistik om du och ditt företag är intresserade av och har möjlighet att ta emot våra studenter.

Dessa arbetsplatser erbjuder praktikplatser åt våra kandidatstudenter:

Det kan även finnas möjlighet att göra praktik inom något av de olika forskningsprojekt som pågår vid Institutionen för lingvistik.

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.