Kursen består av två delkurser som ger kunskaper och färdighet i hur man löser datorlingvistiska problem genom att konstruera program i ett modernt programmeringsspråk samt hur dessa färdigheter tilllämpas vid konstruktion av ett större program.

Kursplan, schema och litterturlista

Kursplan | Schema HT17 | Litteraturlista HT17 (158 Kb)

Kursens två delkurser

  • Laborationer, 5 hp
  • Projektuppgift, 10 hp

Undervisning

Delkurs 1: Undervisningen sker i form av laborationer.
Delkurs 2: Undervisningen sker i form av praktiskt arbete med projektet och gemensamma genomgångar. All undervisning äger rum i datorsal. För att påbörja projektuppgiften krävs godkänt betyg på laborationerna.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik IV, 30 hp.