Kurser inom kandidatprogrammet

Femte terminen på kandidatprogrammet läser du Fonologi samt 22,5 hp valbara kurser.
Kurserna bygger vidare på Lingvistik IV. För Tillämpad programmering för lingvister, 15 hp, behövs förkunskaper från Programmeringsteknik för lingvister, 7,5 hp, och Matematiska metoder för språkvetare, 7,5 hp, eller motsvarande.

Fristående kurser

Dessa kurser kan även läsas som fristående kurser. Kurserna bygger vidare på Lingvistik IV. För Tillämpad programmering för lingvister, 15 hp, behövs förkunskaper från Programmeringsteknik för lingvister, 7,5 hp, och Matematiska metoder för språkvetare, 7,5 hp, eller motsvarande.

Anmälan

Du anmäler dig till respektive kurs via antagning.se.
Mer information hittar du på kursernas hemsidor (se ovan) samt i kurskatalogen:
Länk till kurskatalogen