Kursens innehåll

Kursen ger en djupare inblick i hur språklig teori kan vara uppbyggd, och på vad sätt det teoretiska ramverket påverkar analysen av enskilda språk. Detta sker genom att närmare studera en specifik syntaktisk teori.

Schema, kursplan och litteraturlista

Schema VT18 | Kursplan LIN411 | Litteraturlista LIN411 VT18 (95 Kb)

Endast registrering

Registrera dig (mejla, ring eller besök) hos Studentexpeditionen: exp@ling.su.se.
Ange namn, födelsedatum, kursens namn (+ kurskod) när du registrerar dig.

Förkunskapskrav

Lingvistik III