Kursplan och anmälan

Kursplanen och länk till anmälan finns i kurskatalogen. 
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Schema VT19 | Litteraturlista LIN423 VT19 (96 Kb)

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge sådana grundläggande kunskaper i diskret matematik, formell språkteori och sannolikhetsteori som behövs för läsa fortsättningskurser i datorlingvistik eller språkteknologi. Kursen behandlar:

  1. mängdteori
  2. grafteori, relationer och funktioner
  3. formella språk med fokus  på reguljära och kontextfria språk
  4. sannolikhetsteori och grundläggande statistiska metoder
  5. Markovmodeller.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik I, 30 hp, eller motsvarande.