Schema, kursplan och litteraturlista

Schema VT18 | Kursplan LIN420 | Litteraturlista LIN420 VT18 (94 Kb)

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge sådana grundläggande kunskaper i diskret matematik, formell språkteori och sannolikhetsteori som behövs för läsa fortsättningskurser i datorlingvistik eller språkteknologi. Kursen behandlar:

  1. mängdteori
  2. grafteori, relationer och funktioner
  3. formella språk med fokus  på reguljära och kontextfria språk
  4. sannolikhetsteori och grundläggande statistiska metoder
  5. Markovmodeller.

Förkunskapskrav

Lingvistik III