Kursen behandlar semantik, alltså betydelse ur ett språkstrukturellt perspektiv. Grundläggande problem inom lexikal semantik, grammatisk semantik och satssemantik diskuteras också. Dessutom ges en introduktion till logik och logisk semantik, till datorlingvistiska modeller för semantik, förhållandet mellan intonation och betydelse och språktypologisk forskning om semantik. Inom kursen ges även tillfälle till viss fördjupning inom modern semantisk teori, metod och tillämpning.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan LIN313 | Schema HT17 | Litteraturlista HT17 (85 Kb) | Kursbeskrivning LIN313 HT17 (127 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och ett tematiskt seminarium.

Språk

Undervisningen sker på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik I, 30 hp och Lingvistik II, 30 hp

Kursansvarig

Bernhard Wälchli