Kursen behandlar experimentell lingvistisk metod utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Kursen introducerar experimentell forskning inom neurolingvistiken och ger en fördjupning inom kvantitativ och experimentell metod och kvantitativ dataanalys. Kursen ger även praktiska kunskaper i att planera, utföra, samla in, annotera och analysera data samt presentera experimentella/empiriska studier. Som student får du under handledning sätta upp och utföra experimentella/empiriska studier med hjälp av utvalda verktyg som används inom forskningen om neurolingvistik. Kursen ger också teoretiska och praktiska kunskaper i planering, utförande och presentation av experimentella studier inom neurolingvistik.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan HT17 | Schema HT17 | Litteraturlista HT17 (75 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.

Språk

Undervisningen sker på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik I, 30 hp och Lingvistik II, 30 hp