Kursen bygger vidare på kunskaperna och färdigheterna från Lingvistik II, och ger ytterligare kunskaper om experimentalfonetik, neurolingvistik, konstruktion och annotering av korpusar, att studera kommunikation och semantik.

Schema och litteraturlista

Schema HT18 | För litteraturlista, se respektive delkurshemsida

Kursen består av fem delkurser:

Delkurserna kan också läsas som fristående kurser, länk till ansökan i Antagning.se finns på respektive delkurshemsida.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, laborationer och seminarier.

Språk

Undervisningen sker på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik I, 30 hp och Lingvistik II, 30 hp