Kursen behandlar experimentell lingvistisk metod utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Kursen introducerar experimentell forskning inom fonetiken och ger praktiska kunskaper i att planera, utföra, samla in och analysera data samt presentera experimentella studier. Studenterna får under handledning sätta upp och utföra experimentella studier med hjälp av utvalda verktyg som används inom fonetikforskningen. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper i planering, utförande och rapportering av experimentalfonetiska undersökningar.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan HT17 | Schema HT17 | Litteraturlista LIN322 (70 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och laborationer.

Språk

Undervisningen sker på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik I, 30 hp och Lingvistik II, 30 hp