Kursen behandlar fonetisk och fonematisk transkription enligt det Internationella fonetiska alfabetet (IPA), prosodisk transkription för svenska enligt prosodisk bastranskription för svenska och den svenska intonationsmodellen; praktisk fonetisk transkription av inspelat tal med IPA:s tecken för vokaler, konsonanter och prosodiska företeelser i centralsvenska, transkription av icke-verbal kommunikation och principer för att bygga upp ett system för fonematisk transkription.

Kursplan och anmälan

Att studera kommunikation läses som delkurs inom Kandidatprogram i lingvistik, termin 3.
Du kan också läsa kursen som delkurs inom som delkurs inom Lingvistik III (LIN310).
Att studera kommunikation kan dessutom läsas som fristående kurs (LIN314):
Du anmäler dig via antagning.se. Mer information och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen: 
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

  • Schema HT19 (OBS: Preliminärt fram till kursstart)
  • Litteraturlista HT19

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.

Språk

Undervisningen sker på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik II, 30 hp, eller motsvarande