Kursen ger en fördjupning i fonetiska aspekter av talkommunikationsprocessen och behandlar talets akustiska egenskaper och hur tal registreras och uppfattas med utgångspunkt i talapparatens och hörselorganens anatomi och fysiologi.

Schema, kursplan och litteraturlista

Kursen kan läsas:

  • som fristående kurs
  • som delkurs inom Lingvistik II, 30 hp
  • inom vårt kandidatprogram i lingvistik.

Förkunskapskrav

Lingvistik I.