Kursens innehåll

Kursen ger en introduktion till grundläggande språkvetenskaplig metodologi. Kursen behandlar aktuell vetenskaplig metodik och grundläggande vetenskapsteoretiska problem, vetenskapligt skrivande och framställning av en vetenskaplig rapport, samt ger en introduktion till grundläggande deskriptiv och inferentiell statistik (statistisk hypotesprövning). Inom kursen ges en introduktion till informationssökning samt korpuslingvistiska metoder. Studenterna genomför i grupp en vetenskaplig undersökning med anknytning till aktuell språkvetenskaplig forskning.

Schema, kursplan och litteraturlista

Schema VT18 | Kursplan LIN201 | Litteraturlista LIN201 VT18 (95 Kb)

Kursen kan läsas:

  • som fristående kurs
  • som delkurs inom Lingvistik II, 30 hp
  • som en del av vårt kandidatprogram i lingvistik

Förkunskapskrav

Lingvistik I