Kursen behandlar grundläggande kunskaper om modern psyko- och neurolingvistisk teori och metod med stark förankring i dagens neurovetenskapliga forskning. Kursens fokus ligger på traditionellt centrala delar inom psykolingvistiken: förståelse och produktion av talat språk och skrivet språk; ordförråd och mental representation av begrepp, men behandlar även valda delar av dessa områden utifrån ett neurolingvistiskt perspektiv. Dessutom täcker kursen relevanta områden inom kognitiv psykologi såsom minnessystem och minnesprocesser, perception och uppmärksamhet samt hjärnans anatomi och neurala uppbyggnad.

Kursen syftar även till att ge studenten praktisk erfarenhet av psyko- och neurolingvistikens forskningsmetoder och tillvägagångssätt, inklusive resonemang kring forskningens etiska aspekter. Länk till kursen i utbildningskatalogen.

Schema, kursplan och litteraturlista

Schema VT18 | Kursplan VT17 | Litteraturlista LIN204 VT18 (93 Kb)

Kursen kan läsas:

  • som fristående kurs
  • som delkurs inom Lingvistik II, 30 hp
  • som en del av vårt kandidatprogram i lingvistik

Endast registrering

Registrera dig (mejla, ring eller besök) hos Studentexpeditionen: exp@ling.su.se.
Ange namn, födelsedatum, kursens namn (+ kurskod) när du registrerar dig.

Förkunskapskrav

Lingvistik I