Schema, kursplan och litteraturlista

Schema VT18 | Kursplan LIN205 | Kursbeskrivning LIN205 VT18 (140 Kb)

Kursen behandlar

 • Grundläggande datatekniska begrepp
 • Programmering i ett modernt programspråk (Python)
 • Datastrukturer
 • Användning av enkla grafikrutiner
 • Problemlösning genom uppdelning i delproblem
 • Programstrukturering

Kursen består av följande moment

 • Laborationer (Practical Exercises), 2 hp
 • Teori (Theory), 1,5 hp
 • Individuell uppgift (Individual Assignment), 4

Kursen innefattar flera mindre programmeringsuppgifter samt en större, individuell programmeringsuppgift med stor vikt på strukturering och specifikation av ingående moduler.

Kursen kan läsas som

 • fristående kurs
 • delkurs inom Lingvistik IV, 30hp
 • valbar delkurs inom kandidatprogrammet i lingvistik under andra alternativt fjärde terminen.

Förkunskapskrav

Lingvistik I eller motsvarande.