Delkursen ger en grundläggande orientering om hur språkanvändning formas av interaktionella hänsyn. Dessa hänsyn diskuteras bl.a. utifrån begrepp som artighet och anseende (”face”) och belyser hur ett samtals förutsättningar formas utifrån dessa och besläktade begrepp. Kursen antar ett jämförande perspektiv där data och litteratur som rör barnets språkutveckling, människa-datorinteraktion och tvärspråkliga och interkulturella jämförelser syftar till att tydliggöra och problematisera förutsättningarna för social interaktion.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan LIN206 | Schema VT18 | Litteraturlista VT18 (101 Kb)

Kursen kan läsas som:

  • fristående kurs
  • delkurs inom Lingvistik IV, 30hp
  • valbar delkurs inom kandidatprogrammet i lingvistik under andra alternativt fjärde terminen.

Förkunskapskrav

Lingvistik I