Kursinformation

Du kan läsa kursen Lingvistik I (30 hp), antingen som en del av vårt kandidatprogram i lingvistik eller som fristående kurs. De fyra delkurserna (se nedan) kan även de läsas som fristående kurser. Delkursen Språkets evolution, utveckling och variation (LIN133) läses av studenter vid Kandidatprogram i språk under period 1 och av lingvistikstudenter (Kandidatprogrammet, Lingivstik I eller som fristående kurs) under period 2.

Lingvistik I består av följande delkurser:

Kursplan och ansökan

Om du vill läsa Lingvistik I som fristående kurs anmäler du dig via antagning.se. Mer information hittar du i kurskatalogen: Kursplan och ansökan
Om du läser inom Kandidatprogrammet i lingvistik sker anmälan till Lingvistik I automatiskt.

Schema och litteraturlista

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer, en del föreläsningar innehåller även diskussionsmoment.

Språk

Kurserna ges på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6.