Kursinformation

Kursen ger en introduktion till ämnet lingvistik och några av lingvistikens centrala områden och tillämpningar samt grundläggande färdigheter i lingvistisk analys. Frågeställningar kring språket som fenomen behandlas ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen ger även en översikt över variationen i världens språk.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan LIN130 | Schema HT18 | Litteraturlista HT18 LIN130

Du kan läsa kursen Lingvistik I (30 hp)  som en del av vårt kandidatprogram i lingvistik eller som fristående kurs. Delkurserna Introduktion till lingvistik (12 hp), Grundläggande databehandling för språkvetare, (3 hp), Språkets evolution, utveckling och variation (7,5 hp) och Världens språk (7,5 hp) kan läsas som fristående kurser.

Kursen består av följande delkurser:

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer, en del föreläsningar innehåller även diskussionsmoment. I delkurs 1 inom LIN131 ingår dessutom ett diagnostiskt prov som ett obligatoriskt kurskrav (se kursplanens beskrivning om Kunskapskontroll och examination).

Språk

Kurserna ges på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6.