Kursen behandlar semantik, alltså betydelse ur ett språkstrukturellt perspektiv. Grundläggande problem inom lexikal semantik, grammatisk semantik och satssemantik diskuteras också. Dessutom ges en introduktion till logik och logisk semantik, till datorlingvistiska modeller för semantik, förhållandet mellan intonation och betydelse och språktypologisk forskning om semantik. Inom kursen ges även tillfälle till viss fördjupning inom modern semantisk teori, metod och tillämpning.

Kursplan och anmälan

Semantik läses inom Kandidatprogram i lingvistik, termin 3.
Du kan också läsa kursen som delkurs inom Lingvistik III (LIN310).
Kursen kan dessutom läsas som fristående kurs (LIN332). Du anmäler dig till kursen via antagning.se. Mer information och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och ett tematiskt seminarium.

Språk

Undervisningen sker på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik I, 30 hp och Lingvistik II, 30 hp