Kursen ger även praktiska kunskaper i att planera, utföra, samla in, annotera och analysera data samt presentera experimentella/empiriska studier. Som student får du under handledning sätta upp och utföra experimentella/empiriska studier med hjälp av utvalda verktyg som används inom forskningen om neurolingvistik. Kursen ger också teoretiska och praktiska kunskaper i planering, utförande och presentation av experimentella studier inom neurolingvistik.

Kursplan och anmälan

Neurolingvistik läses inom Kandidatprogram i lingvistik, termin 3.
Du kan också läsa kursen som delkurs inom Lingvistik III (LIN310).
Kursen kan dessutom läsas som fristående kurs (LIN335). Du ansöker till kursen via antagning.se. Mer information och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.

Språk

Undervisningen sker på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik I, 30 hp och Lingvistik II, 30 hp