Under handledning får du sätta upp och utföra experimentella studier med hjälp av utvalda verktyg som används inom fonetikforskningen. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper i planering, utförande och rapportering av experimentalfonetiska undersökningar.

Kursplan och anmälan

Experimentalfonetik läses inom Kandidatprogram i lingvistik, termin 3.
Du kan också läsa kursen som delkurs inom Lingvistik III (LIN310).
Kursen kan dessutom läsas som fristående kurs (LIN333). Du anmäler dig till kursen via antagning.se. Mer information och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och laborationer.

Språk

Undervisningen sker på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik I, 30 hp och Lingvistik II, 30 hp