Kursplan och anmälan

Kursen läses inom Kandidatprogrammet i lingvistik.
Kursen kan också läsas som delkurs i Lingvistik I (LIN130).
Kursen går dessutom som fristående kurs (LIN35):
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Terminstart

Välkommen till Världens språk (125 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar.

Språk

Undervisningen sker på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska B/Engelska 6.