Kursinformation

Kursen undersöker och problematiserar ett antal centrala frågeställningar kring språket som fenomen. Ämnen som tas upp är språkets biologi och evolution, språkets relation till andra djurarters kommunikationssystem, språktillägnande och språkmodellering, tvärspråklig och inomspråklig variation, språkförändring ochspråksläktskap, komplexitet och expressivitet. Frågeställningarna behandlas ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Kursplan och anmälan

Kursen läses under första terminen inom Kandidatprogrammet i lingvistik.
Du kan också läsa kursen som delkurs inom Lingvistik I (LIN130).
Kursen går dessutom att läsa som fristående kurs (LIN133):
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Terminstart

Välkommen till Språkets evolution, utveckling och variation (124 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar som även innehåller diskussionsmoment.

Språk

Kursen ges på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6.