Kursplan och anmälan

Kursen läses som delkurs inom Kandidatprogrammet i lingvistik, termin 1.
Du kan också läsa kursen som delkurs i Lingvistik I (LIN 130).
Kursen går dessutom att läsa som fristående kurs (LIN132):
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Terminstart

Välkommen till Grundläggande databehandling för språkvetare! (124 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av laborationer i datorsal. Kurskrav: Diagnostiska test är obligatoriska inslag i kursen.

Språk

Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6.