Kandidatprogrammet i lingvistik

Kandidatprogrammet i lingvistik är ett treårigt utbildningsprogram som ger dig en gedigen grund i modern lingvistisk teori samt möjlighet att specialisera dig inom valda delar av området. Programmet ger dig färdigheter och kunskaper i språkanalys som kan omsättas i praktiska tillämpningar och en inblick i lingvistiska forskningsfrågor.
Läs mer om vårt Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Programmet vänder sig till studerande som är intresserade av teckenspråk och tolkning. Inga förkunskaper i svenskt teckenspråk krävs. Programmet ges i samarbete mellan Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. Programmet innehåller en kombination av kurser i teckenspråk och kurser med inriktning på tolkning mellan svenskt teckenspråk och talad svenska.
Nästa programstart sker HT17
Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Masterprogram i barns språkutveckling

Masterprogrammet i barns språkutveckling riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom språkutveckling i allmänhet och barns språkutveckling i synnerhet. Masterprogrammet ger djupgående kunskaper och färdigheter inom området barns språkutveckling, och det ger behörighet till utbildning på forskarnivå i lingvistik. Det kan även tjäna som grund för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till barns språkutveckling. Programmet erbjuder också möjlighet att efter två terminer avsluta studierna med filosofie magisterexamen.
Masterprogram i barns språkutveckling

Masterprogrammet i språkvetenskap

Masterprogrammet erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande huvudområden:
antik grekiska, baltiska språk, engelsk tillämpad lingvistik, engelsk språkvetenskap, finska, franska, italienska, latin, nordiska språk, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, svenska, svenska som andraspråk, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och lingvistisk mångfald samt tyska.
För att du ska kunna få ut en magister- eller masterexamen krävs att du först avlagt en kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande. Läs mer om vårt Masterprogram i språkvetenskap