Kursinformation

Kursen ges på teckenspråk men omfattar inte någon form av färdighetsträning, den förutsätter därför att du redan har mycket goda kunskaper i teckenspråk.

Kursen ger grundläggande kunskaper om det svenska teckenspråkets struktur, både hur enskilda tecken är uppbyggda och hur hela satser och texter är konstruerade.

Du får veta hur turtagning går till och hur en berättande respektive en beskrivande teckenspråkstext kan se ut. Du får lära dig hur man kan dokumentera tecken och meningar i dator, studera teckenspråkets struktur, det vill säga hur tecken och teckenspråksmeningar ser ut när man analyserar dem, och vi jämför även teckenspråk och svenska.

Därutöver studeras teckenspråk och svenska ur ett jämförande perspektiv. Praktiska analysövningar ger färdigheter i tecken- och texttranskription och i användning av annoteringsverktyg. Kursen ger även en orientering om dövas språk och tvåspråkighet samt det flerkulturella teckenspråkssamhället och dövrörelsens framväxt ur ett historiskt perspektiv.

Kursplan och ansökan

Till kurskatalogen

Denna kurs undervisas på svenskt teckenspråk, och har därför har som särskilt behörighetskrav ”färdighet i svenskt teckenspråk motsvarande målen för Svenskt teckenspråk IV 7,5 hp förvärvad genom studier eller på annat sätt”. Om du saknar formell behörighet genom att ha läst kursen Svenskt teckenspråk IV 7,5 hp, men har förvärvat dessa kunskaper på annat sätt, till exempel genom teckenspråkig uppväxtmiljö eller studier i svenskt teckenspråk vid folkhögskola eller liknande, så kan du ansöka om prövning av reell kompetens.

Behörig genom reell kompetens

Om du vill göra en ansökan om prövning av reell kompetens så är det viktigt att du söker senast sista anmälningsdag, det vill säga du kan inte vänta och göra en sen anmälan.

Börja med att läsa antagningens information.

Kontakta sedan studievägledare Åsa Gustafsson om du har fler frågor, undrar vilka dokument som kan gälla som ”relevanta intyg” eller om du undrar något annat rörande hur du ska göra din ansökan om prövning av reell kompetens.

Schema och litteraturlista

Kursen består av tre delkurser

  • Språkvetenskaplig översiktskurs, 4 hp
  • Dövas språk, kultur och historia, 3,5 hp
  • Introduktion till teckenspråksgrammatik, 7,5 hp

Terminstart

Välkomstbrev (84 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Delar av undervisningen är även nätbaserad.

Språk

Undervisningen ges på teckenspråk

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet. Färdighet i Svenskt teckenspråk motsvarande målen för Svenskt teckenspråk IV 7,5 hp förvärvad genom studier eller på annat sätt.